จุดประสงค์ของสมาคมฯ

  เพื่อเป็นศูนย์กลาง ประสานงาน ข้อมูล และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ของสมาคมฯ รถคลาสสิค และรถโบราณ ยี่ห้อต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 
  เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาถึงความสนใจ ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ, รูปลักษณ์ และยี่ห้อต่างๆ ที่มีต่อรถคลาสสิค และรถโบราณ
 
  เป็นสถานที่ๆ ให้คำปรึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการซื้อ หรือการซ่อมแซม บำรุงรักษารถคลาสสิค หรือรถโบราณ
 
  เป็นจุดนัดพบ และแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิก และคนรักรถคลาสสิค หรือรถโบราณ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รถที่หาชมได้ยาก และบำรุงรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เชยชม และคงอยู่คู่กับประเทศชาติตลอดไป
 

 

ระเบียบการสมัครสมาชิกฯ
อัตราค่าสมาชิก ต่อปี 500 บาท
 

  เป็นผู้ที่มีใจนิยมชมชอบในรถคลาสสิค หรือรถโบราณ
 
  เป็นผู้ที่อยากศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเกี่ยวกับรถคลาสสิค หรือรถโบราณที่ครอบครองอยู่
 
  เป็นผู้ที่อยากจะร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรถคลาสสิค หรือรถโบราณ
 
  เป็นผู้ที่อยากจะเป็นเจ้าของรถคลาสสิค หรือรถโบราณ แต่ไม่มีข้อมูล
 
     
 

สิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิกสมาคมฯ
 

  ได้รับบัตร และรหัสสมาชิก
 
  สติ๊กเกอร์ ติดรถของสมาคมฯ
 
  ได้รับข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ตลอดปี ในงานรวมกลุ่มของเหล่าสมาชิก ในแต่ละครั้งของปี เช่น การพบปะกัน โดยนำรถคลาสสิค ไปตามสถานที่ต่างๆ, งานแสดงโชว์, การงานกุศล ฯลฯ
 
  ได้รับส่วนลด สินค้า, อะไหล่ หรือการบริการ จากห้างร้าน หรืออู่ซ่อมรถต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถ
คลาสสิคในเครือของสมาคมฯ
 
  ในกรณีที่มีบริษัทฯ หรือองค์กรใดๆ มีความประสงค์ เชิญสมาชิก ที่มีรถคลาสสิค หรือรถโบราณ ไปงานแสดง โชว์, งานโฆษณา, งานการกุศล หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สมาชิกจะได้รับการติดต่อ และประสานงานจากสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะคัดเลือกรถคลาสสิค ของสมาชิกฯ ไปให้กับบริษัท หรือองค์กรนั้นๆ
 
     
 

วิธีสมัครสมาชิก
 

  สมัครได้ด้วยตนเองที่

สมาคมรถคลาสสิค (ประเทศไทย)
91/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
อีเมล์ contact@thaiclassiccar.com

 
  ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 
 
 
 
 
 

Copyright ©2004 by ThaiClassicCar.com. All Rights Reserved.
Reproduction without permission is prohibited.

Web Master tokenn@hotmail.com