ประวัติและความเป็นมาของสมาคมรถคลาสสิค (ประเทศไทย)


สืบเนื่องมาจากนักนิยมรถยนต์โบราณกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่า การให้ความสำคัญต่อรถคลาสสิคในประเทศนั้น นับวันเริ่มถดถอย ทั้งๆที่มีคนรักรถคลาสสิกอีกมากมายที่อยากจะให้มีกิจกรรมมากขึ้น จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะรวมกลุ่มรถคลาสสิคทุกยี่ห้อที่มีในเมืองไทยเพื่อผนึกกำลังให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิ์ภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่า เมืองไทยนั้นมีของดีอยู่อีกมากมายสมควรที่จะต้องนำมาแสดงและถ่ายเทความรู้แก่คนรุ่นหลังให้มีความรู้เกี่ยวกับรถที่หาชมได้ยาก หากวันใดไม่มีรถยนต์เหล่านี้เหลืออยู่ในประเทศแล้ว ลูกหลานของเราจะไปถามใคร การรวมตัวกันครั้งแรกในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ประกอบด้วยคนรักรถคลาสสิกจำนวน ๑๑ คน ณ.ขณะนั้นจึงได้จัดตั้งชมรมรถคลาสสิคแห่งประเทศไทย

ด้วยความที่ทุกคนพร้อมเดินหน้ากับชมรมใหม่ที่ได้ก่อตั้งขึ้น สิ่งที่ต้องทำก่อนคือรวมตัวกันพร้อมรถยนต์คลาสสิคคันโปรดเดินทางไปอยุธยาเพื่อทำบุญยกฉัตรถวาย พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์ บรมไตรโลกนาถ ณ.วัดหน้าพระเมรุ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ นับว่าเป็นศิริมงคลอย่างยิ่งในการที่ได้รับพรสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งแรก ทำให้จิตใจพวกเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป เพื่อผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ภายหลังจึงได้จัดตั้งเป็น สมาคมรถคลาสสิค (ประเทศไทย)

 
 
 
 
 
 

Copyright ©2004 by ThaiClassicCar.com. All Rights Reserved.
Reproduction without permission is prohibited.